Babies talking to each other in one language

Download PDF

Watch this awesome video of 2 babies talking to each other

 

Luk_1:76  Oo at ikaw, sanggol, tatawagin kang propeta ng kataastaasan; Sapagka’t magpapauna ka sa unahan ng mukha ng Panginoon, upang ihanda ang kaniyang mga daan;

Luk 1:76

Luk 1:76
English: King James Version (1611) - KJV

76 And thou, child, shalt be called the prophet of the Highest: for thou shalt go before the face of the Lord to prepare his ways;  

WP-Bible plugin
  And thou, child, shalt be called the prophet of the Highest: for thou shalt go before the face of the Lord to prepare his ways;

Leave a Reply

%d bloggers like this: