The LORD said unto my Lord

Download PDF

Simple proof!

 

Mat 22:41

Mat 22:41
English: King James Version (1611) - KJV

41 While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them,  

WP-Bible plugin
  While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them,


Mat 22:42

Mat 22:42
English: King James Version (1611) - KJV

42 Saying, What think ye of Christ? whose son is he? They say unto him, The Son of David.  

WP-Bible plugin
  Saying, What think ye of Christ? whose son is he? They say unto him, The Son of David.


Mat 22:43

Mat 22:43
English: King James Version (1611) - KJV

43 He saith unto them, How then doth David in spirit call him Lord, saying,  

WP-Bible plugin
  He saith unto them, How then doth David in spirit call him Lord, saying,


Mat 22:44

Mat 22:44
English: King James Version (1611) - KJV

44 The LORD said unto my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool?  

WP-Bible plugin
  The LORD said unto my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool?


Mat 22:45

Mat 22:45
English: King James Version (1611) - KJV

45 If David then call him Lord, how is he his son?  

WP-Bible plugin
  If David then call him Lord, how is he his son?


Mat 22:46

Mat 22:46
English: King James Version (1611) - KJV

46 And no man was able to answer him a word, neither durst any man from that day forth ask him any more questions.  

WP-Bible plugin
  And no man was able to answer him a word, neither durst any man from that day forth ask him any more questions. 

(Matthew 22:41

Matthew 22:41
English: King James Version (1611) - KJV

41 While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them,  

WP-Bible plugin
TAB)
Habang nangagkakatipon nga ang mga Fariseo, ay tinanong sila ni Jesus ng isang tanong.

(Matthew 22:42

Matthew 22:42
English: King James Version (1611) - KJV

42 Saying, What think ye of Christ? whose son is he? They say unto him, The Son of David.  

WP-Bible plugin
TAB)
Na sinasabi, Ano ang akala ninyo tungkol kay Cristo? kanino bagang anak siya? Sinabi nila sa kaniya, kay David.

(Matthew 22:43

Matthew 22:43
English: King James Version (1611) - KJV

43 He saith unto them, How then doth David in spirit call him Lord, saying,  

WP-Bible plugin
TAB)
Sinabi niya sa kanila, Kung gayo’y bakit tinatawag siya ni David na Panginoon, sa espiritu, na nagsasabi,

(Matthew 22:44

Matthew 22:44
English: King James Version (1611) - KJV

44 The LORD said unto my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool?  

WP-Bible plugin
TAB)
Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, Maupo ka sa aking kanan, Hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa?

(Matthew 22:45

Matthew 22:45
English: King James Version (1611) - KJV

45 If David then call him Lord, how is he his son?  

WP-Bible plugin
TAB)
Kung tinatawag nga siya ni David na Panginoon, paanong siya’y kaniyang anak?

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: